Service

Replacement Service:

 • RO membranes
 • UF modules
 • Components
 • Filtration media

Cleaning Service:

 • RO membranes
 • UF modules
 • Service sanitization by ozone
 • HVAC cleaning by ozone

Laboratory Service:

 • Ground water quality test
 • Permeate water quality test
 • Waste water quality test
 • Silt Density Index (SDI) test

Preventive maintenance Service:

 • Contract or job service
 • RO systems
 • UF Systems
 • DI Systems
 • Ozone Systems
 • Thiết bị thay thế:

  Verall chuyên cung cấp thiết bị thay thế chính hãng cho hệ thống lọc, xử lý nước công nghiệp. Thiết bị được nhập khẩu từ các hãng sản xuất hàng đầu trên thế giới.


  Các thiết bị thay thế của Verall cung cấp bao gồm: 

   

  • Lõi lọc / Filter cartridges
  • Màng RO / RO membranes
  • Màng UF / UF modules
  • Màng lọc tinh / Membrane housings
  • Bơm / Pumps 
  • Bơm cao áp / High pressure pumps
  • Bơm định lượng / Chemical dosing pumps
  • Bơm điều áp / Booster pumps
  • Bơm chuyển / Transfer pumps
  • Hệ phân phối hóa chất / Chemical dosing units
  • Đồng hồ áp / Pressure guages
  • Đồng hồ đo lưu lượng / Flow meters
  • Bồn FRP / FRP Tanks
  • Bồn thép / Steel tanks
  • Bồn inox / Stainless steel tanks
  • Van điều khiển tự động / Automatic control valves
  • Van tay / Manual control valves
  • Van điện từ / Solinoid valves
  • Bộ điều chỉnh áp suất / Pressure switchs
  • Float switchs
  • Hệ thống vệ sinh màng / Membrane cleaning units
  • Ống và phụ kiện kết nối / Tubing and connectors
  • UV và đèn UV / UV kit & UV lamps
  • Bồn siêu lọc / Micro filtration tanks
  • Hệ Ozone và phụ kiện / Ozone components and accessories
  • Đồng hồ đo TDS / TDS meters
  • Đồng hồ đo độ dẫn điện / Conductivity meters
  • Đồng hồ đo điện trở suất / Resistivity meters

  Dịch vụ bảo trì ngăn ngừa ( PM Service):

  Dịch vụ bảo trì ngăn ngừa viết tắt là PM (Preventive maintenance Service) nhằm mục đích đảm bảo chất lượng, hiệu quả làm việc của hệ thống lọc, xử lý nước của khách hàng. Dịch vụ của chúng tôi được thực hiện bởi đội ngũ kỹ thuật của Thái Lan nhanh chóng, hiệu quả, chât lượng.....

   

  Dịch vụ bảo trì ngăn ngừa (Preventive maintenance Service) bao gồm:

   

  • Kiểm tra hệ thống xử lý nước
  • Kiểm tra các thiết bị đo
  • Kiểm tra van, đường ống
  • Kiểm tra, đảm bảo chất lượng nước
  • Hiệu chuẩn các thiết bị đo 
  • Giải pháp để cải tiến hệ thống, nâng cao chất lượng, giảm chi phí vận hành, bảo trì
  • Cung cấp báo cáo, biên bản cho khách hàng, thích hợp với những khách hàng có áp chuẩn tiêu chuẩn ISO 9001

   

  Dịch vụ bảo trì ngăn ngừa của Verall có các hình thức:

   

  • Hợp đồng dịch vụ
  • Dịch vụ cho hệ thống RO
  • Dịch vụ cho hệ thống UF
  • Dịch vụ cho hệ thống  DI 
  • Dịch vụ cho hệ thống Ozone 
  • Dịch vụ cho các hệ thống xử lý nước , lọc nước khác